Vragen

Indien u vragen heeft over de verschillende behandel-mogelijkheden en de kosten daarvan, dan wel vragen over ontvangen declaraties, kunt u altijd contact opnemen met een van de medewerkers.
Voor vergoedingen van tandheelkundige kosten kunt u in de meeste gevallen terecht bij uw ziektekostenverzekering (zie betalingen).

privacyregeling

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Bij uw verzoek tot overdracht van het patiëntendossier aan derden vragen wij u voor akkoord / ontvangst te tekenen.

Binnen onze praktijk streven we naar een open communicatie met de patiënt. Het kan een keer voorkomen dat u vindt verkeerd ingelicht en / of behandeld te zijn. Vraag om een verhelderend gesprek; meestal lost dit al veel onduidelijk-heden op. Daarnaast kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (tel. 0900 – 20 25 012, €0,15 per minuut).
Het TIP is opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde, onze beroepsvereniging. Ook kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling. Dit gebeurt schriftelijk via:

KNMT
Postbus 2000,
3430 CA Nieuwegein
Echter, indien een van onze medewerkers zich onheus bejegend voelt, danwel geïntimideerd voelt door een patiënt, dan kan het voorkomen dat deze patiënt verzocht wordt een andere tandarts te zoeken.
Dit geldt tevens bij het in gebreke blijven van betaling van een declaratie.