Eerste afspraak

Als u zich als patiënt wilt aanmelden bij onze praktijk, dan
verzoeken wij u het aanmeldingsformulier en de gezondheidsvragenlijst in zijn geheel in te vullen. Deze formulieren kunt u downloaden op de pagina ‘formulieren‘.

De eerste afspraak voor nieuwe patiënten zal wat langer duren dan een normale controleafspraak.

Bij deze eerste afspraak willen wij met u kennis maken en
uitvoerig uw gebitssituatie bestuderen voor een goed inzicht in eventuele gebitsproblemen. Indien er sprake is van uitgebreide behandelingen kan de tandarts voor u een behandelplan maken. Rekening houdend met uw wensen kunnen dan de
mogelijkheden met u besproken worden. Daarbij wordt ook,
indien gewenst, een begroting gemaakt, wat u inzicht geeft in de kosten. Deze kunt u eventueel voorleggen bij uw verzekering.

Tijdens de intake wordt meestal een overzichtsfoto van uw
gebit gemaakt, waarmee alle tanden, kiezen en het kaakbot
beoordeeld kunnen worden. Mogelijke ontstekingen en andere
afwijkingen kunnen zo tijdig worden opgespoord. Als
aanvulling op cariësdiagnostiek kan het nodig zijn dat de
tandarts bitewing-foto’s maakt.

Tevens zal u gevraagd worden om een gezondheidsvragenlijst in te vullen, zodat de tandarts op de hoogte is van uw gezondheid en medicijngebruik. Dit kan van invloed zijn op uw tandheelkundige behandeling.

tandarts onderzoekt gebit van jong meisje